Náš nový Blog Aquaterm - 1. adresa pre vaše kúpeľne Call centrum
cart

Stav nákupu

0 položiek / 0,00 €

Sleduj zásielku

Sanela dávkovač dezinfekcie Mapesept dezinfekčný gél Shop roku 2015-Cena kvality:Kúpeľňa

Doprava ZADARMO

Nákup na splátky - Cetelem

Ako postupovať pri nákupe na splátky ?

 1. Vyberte si tovar
  Nájdite a vyberte si požadovaný tovar. V detaile tovaru nájdite odkaz Nákup na splátky. Po kliknutí na tento link sa zobrazí kalkulačka, na ktorej si môžete vypočítať splátky. Vybraný tovar vložíte do nákupného košíka ikonou Kúpiť.
  Pozor! Splátky Cetelem je možné použiť len pre nákupy v celkovej hodnote od 120€ a viac.
 2. V košíku zvoľte spôsob platby
  Až budete mať v košíku všetok požadovaný tovar, tak zvoľte spôsob platby Spotrebiteľský úver Cetelem ON-LINE. Po vybraní spôsobu platby kliknite na ikonu Prepočítať
 3. Odoslanie objednávky
  V košíku kliknite na ikonu Objednať. V pokladne dôkladne skontrolujte všetky zadané údaje a objednávku potvrďte ikonou Odoslať. Po odoslaní objednávky v prednastavenej tabuľke zvoľte potrebné údaje, kliknite na Prepočítať a následne cez ikonu Odoslať budete presmerovaný na stránku www.cetelem.sk, kde už vyplníte formulár pre schválenie úveru.
  Výsledok rozhodnutia sa môžete dozvedieť na https://www.cetelem.sk/eshop/ziadost.php na základe prideleného identifikačného čísla, ktoré obdržíte emailom po odoslaní žiadosti o úver.
 4. Doklady potrebné k vybaveniu úveru
  Po schválení žiadosti o úver nám poštou zašlite nasledujúce dokumenty:

  pre úver do 3000 €
  • 1x riadne podpísanú Zmluvu o spotrebiteľskom úvere
  • 1x vyhlásenie a poučenie o ochrane osobných údajov
  • 1x kópiu občianskeho preukazu
  • Doklad potvrdzujúci výšku príjmu, pričom príjem uvedený v žiadosti musí byť zhodný s príjmom uvedeným v doloženom doklade

  Doklady totožnosti- vždy
  • OP + druhý doklad overujúci totožnosť klienta,
  • Povolenie na pobyt/ pobytový preukaz občana EU,
  • V prípade úveru nad 3 000 € aj OP spolužiadateľa.
  Doklad o príjme pre Zamestnancov a Dôchodcov - vždy Zamestnanci: Jeden z dokladov:
  • výplatná páska za posledné výplatné obdobie alebo
  • výpis z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, na ktorý je klientovi poukazovaná mzda alebo
  • originál potvrdenia o príjme od zamestnávateľa nie staršie ako 30 dní.
  Dôchodcovia
  • potvrdenie o poberaní dôchodku (posledný výmer zaslaný klientovi Sociálnou poisťovňou) alebo
  • potvrdenie z pošty, alebo
  • výpis z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, kam je poukazovaný dôchodok.
  Doklad o príjme pre podnikateľov / konateľov / spolumajiteľov firiem – vždy
  • Príklady dokladov v prílohe č. 1
  Podnikatelia (SZČO) Doklady o príjme:
  • originál potvrdenia o podaní daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie potvrdené daňovým úradom
  Konateľ/Spolumajiteľ firmy:
  • ročné zúčtovanie preddavkov na daň za posledný ukončený kalendárny rok s pečiatkou zamestnávateľa, alebo potvrdenie o podaní daňového priznania typu A za posledné ukončené zdaňovacie obdobie potvrdené daňovým úradom
  Príjem daňovníka sa z daňového priznania počíta ako:
  Základ dane – daň na úhradu /12
  Klient s trvalým pobytom na území SR zamestnaný na území Schengenského priestoru Zamestnanci
  • výpisy z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, kam je klientovi poukazovaná mzda a zároveň
  • výplatná páska za posledné výplatné obdobie alebo
  • pracovná zmluva, prípadne aj jej príloha, z ktorej vyplýva výška mzdy
  Cudzinec - len ak má povolenie na pobyt/pobytový preukaz občana EU a ak je zamestnaný na území CZ, AT,HU a PL Pri vypĺňaní Žiadosti o úver zadáva predajca v aplikácii webtelem namiesto čísla Občianskeho preukazu kompletné číslo z „Povolenia na pobyt“ alebo „Pobytového preukazu občana EU“ a k posúdeniu Žiadosti o úver posiela mailom na úverové oddelenie kópie týchto dokladov spolu s klientom podpísaným súhlasom „Súhlas so spracovaním a kopírovaním povolenia na pobyt“.

  Pre takýto typ klienta platí rovnaká povinnosť dokladovania ako pre klientov pracujúcich na území Schengenského priestoru – viď. Vyššie.

  V prípade každej žiadosti o úver nad 3000 EUR pri rodinnom stave klienta „ženatý/vydatá“ a „druh/družka“ je nutný podpis spoludlžníka/čky na zmluvnej dokumentácii, t.j. spoludlžník podpisuje formulár „Spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení ( obomi podpísaný originál tohto formulára je potrebné zaslať na adresu spoločnosti Cetelem ) a Zmluvu o spotrebiteľskom úvere ( v prípade schválenia úveru )“.

 5. Schválenie/neschválenie úveru
  Pokiaľ bude váš úver schválený, doložené doklady a zmluvy budú v poriadku a tovar bude na sklade, bude vám tovar okamžite expedovaný.
 6. Doprava a prevzatie tovaru na adrese preukázaného trvalého bydliska

 7.  

   

Sleduj nás na sociálnych sieťach

Sleduj nás na FacebookuSleduj nás na TwittriSleduj nás na Google+

 

Špecifikácie výrobkov sa môžu zmeniť bez upozornenia. Obrázky tovarov majú len informatívny charakter.